ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 นายประกิต   วงษ์วิสิทธิ์
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ

 

 

นายรมณ์       พาพันธ์
ท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ

 

 

 

 นางประนอม        ขลังวิชา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ตำบลหนองนาแซง

  

 นายนพดล      มาซานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

 

 

 

 

 

นายธีระพงษ์       ธงภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

  

 นายสมศักดิ์     ไตรสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดละลม

  

 นายสุนทร    มีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้ง

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4481-7710,0-4481-1775     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG