dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

       

นายอนุชา  เจริญรักษ์

นายอำเภอเมืองชัยภูมิ

 

นางสุธรรมา  เลิศฤทธิ์

ท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ

 

                                                                       

                        นางประนอม  ขลังวิชา        นายนพดล  มาซานนท์        นายพิพัฒน์ พัฒนพุฒิเลิศ             
                       ผอ.รพสต.หนองนาแซง      ผอ.รร.หนองนาแซงวิทยา         ผอ.รร.บ้านกุดละลม      

    

                                                                  

                                              นายสันติ  สีขาวน้อย              นายวิมาน  นิลวัฒน์

                                                  ผอ.รร.บ้านโนนสมบูรณ์        หน.กศน.ต.หนองนาแซง 

                                             

                            *********************************

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG