dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ส่วนการศึกษาฯ

 

 

นางอรัญญา  ทิพมาศนานนท์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

***************************************************************

นางอรัญญา  ทิพมาศนานนท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเข็มทอง  สนิท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฤทัยรัตน์  เพชรล้ำ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมนต์ทิพย์  สอนสุข

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปพิชชญา  กว้างใจทะเล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวธนัญธน  วงศ์สุนทร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอังศนา  นันทกุล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภัศรา  ภูธิจักร

ผู้ดูแลเด็ก

นางกาญจนา  สุริยะปัญญา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอธิชา  แก่นชัยภูมิ

ผู้ดูแลเด็ก

 

#############################################

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG