dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                      

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี  ประจำปี  2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     ขอรับและยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

                                  (ภ.ร.ด. 2) เดือน มกราคม  - กุมภาพันธ์  ของทุกปี

                                     ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเดือน

                                   มีนาคม  ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่             ขอรับและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 

                                  (ภ.บ.ท.5)   เดือน มกราคม  -  มีนาคม  ของทุกปี

                                    ชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภายในเดือน เมษายน 

                                  ของทุกปี

ภาษีป้าย                       ขอรับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

                                 (ปภ.1)  เดือน  มกราคม  ของทุกปี

                                   ชำระภาษีป้าย  ภายในเดือน  มีนาคม  ของทุกปี

 ภาษีของท่านเราพัฒนา  เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน

ด้วยความปรารถนาดีจาก......

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โทร. 0-4405-1700  ต่อ  211

 เอกสารประชาสัมพันธ์ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

 

                  

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG