dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 **ดาวน์โหลด...โดยการคลิ๊กขวาที่แบบฟอร์มนั้นๆ แล้วเลือกข้อความ "บันทึกรูปภาพเป็น" **

 

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว


แบบฟอร์มคำขอทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (หน้า1)/...มีต่อหน้า2

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (หน้า2)

แบบฟอร์มคำขอรับรองสิ่งปลูกสร้างบ้าน/อาคารบนที่ดิน (หน้า1)/...มีต่อหน้า2

แบบฟอร์มคำขอรับรองสิ่งปลูกสร้างบ้าน/อาคารบนที่ดิน (หน้า2)/...มีต่อหน้า3

แบบฟอร์มคำขอรับรองสิ่งปลูกสร้างบ้าน/อาคารบนที่ดิน (หน้า3)

แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (หน้า1)/...มีต่อหน้า2

แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (หน้า2)

แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (หน้า1)/...มีต่อหน้า2

แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (หน้า2)/...มีต่อหน้า3

แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (หน้า3)WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG