dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


สมุดหน้าเหลือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Monday, Sep 26, 2016


ปีมหามงคลฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี" 

12 สิงหา มหาราชินี 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง

อบต.หนองนาแซง ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ปี 59" จังหวัดชัยภูมิ

   

อบต.หนองนาแซง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองนาแซง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 

 

 อบต.หนองนาแซง กับประชาคมอาเซียน

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                

                      

 

                  


WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล:  หนองนาแซง อำเภอ: เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700,    
Fax :  0-4405-1700-114,    
อีเมล : Nongnasang_2011@hotmaill.com
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG